Browse By

Katastrofa budowlana – obowiązki zarządcy

Katastrofa budowlana to nagłe zniszczenie całości lub części budynku, którego nikt wcześniej się nie spodziewał.

Chociaż takie wydarzenie jest szokiem dla jego mieszkańców, zarówno właściciel, jak i zarządca budynku powinni w takich przypadkach zachować zimną krew.

Jakie są ich obowiązki po katastrofie budowlanej? Postępowanie w takim wypadku ściśle określa Prawo budowlane.

Pierwszym krokiem jest zapewnienie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym oraz podjęcie działań, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się skutków katastrofy.

Niezbędne jest również zabezpieczenie miejsca zdarzenia w taki sposób, aby ustalenie przyczyn zdarzenia było jak najłatwiejsze.

Zarządca powinien pamiętać także o niezwłocznym zawiadomieniu odpowiednich służb: policję, prokuraturę, inwestora i projektanta budynku oraz inne organy, które mogą być pomocne przy usuwaniu skutków katastrofy, czyli bardzo często pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.

Postępowaniem mającym na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenie zajmie się odpowiedni organ nadzorujący.