Browse By

Monogamia

Na świecie istnieje kilka form zawieranych przez ludzi związków małżeńskich. Jednak tą najpopularniejszą i przeważającą jest monogamia, która stanowi niejako jego prototyp. Monogamia w odróżnieniu od poligamii – zawieraniu małżeństwa z więcej niż jedną osoba, polega na zawarciu trwałego związku pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną. Obok monogamii wyróżniamy poliginię, gdy jeden mężczyzna ma wiele żon i poliandrię, gdy jedna kobieta ma jednocześnie wielu mężów.

Monogamia dla dwójki osób jest kompromisem, ponieważ stanowi wyrzeczenie się kontaktów seksualnych z innymi osobami, co często prowadzi do skoków w bok. Związek dwójki partnerów jednak nie ogranicza się jedynie do tej płaszczyzny, ale dotyczy też relacji emocjonalnych, społecznych i kulturowych. Monogamia bowiem to zawarcie satysfakcjonującego związku, który ma na celu płodzenie i wychowywanie dzieci oraz współpracę społeczno-ekonomiczną, polegająca na życiu pod jednym dachem. Taka forma małżeństwa daję poczucie bezpieczeństwa i stabilności.