Browse By

Prawo budowlane – najważniejsze elementy

W skład prawa budowlanego wchodzi zbiór norm i przepisów prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Regulowane są w nim sprawy związane z: ochroną środowiska, miejscem realizacji inwestycji i uzyskiwania pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem i ich odpowiedzialnością karną i zawodową, prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego oraz postępowaniem w wyniku katastrofy budowlanej.

W prawie budowlanym zawarte są również prawa i obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także wszelkie zasady postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

Zawarte są również przepisy ogólne jak i przepisy karne dotyczące wyżej wymienionych elementów.

http://viacon.pl/pl/rury-helcor https://gracja.cieszyn.pl/na-co-zwrocic-uwage-podczas-aranzacji-ogrodu-zimowego/