Browse By

Wpływ kolejności urodzin na osobowość dziecka

www.avsy.pl

Podobno od tego czy urodziliśmy się, jako najstarsze, średnie czy najmłodsze dziecko w rodzinie zależy nasza osobowość, cechy charakteru i zachowanie. Najstarszego dziecko pośród rodzeństwa jest typem przywódcy, to na nie spada obowiązek opieki nad młodszymi dziećmi, dlatego pociecha taka jest przeważnie odpowiedzialna.

Pierworodni często staje się wzorem dla rodzeństwa i są oni przykładem dla reszty. Średnie dziecko jest mniej zauważane przez rodziców.

Stanowi ono mieszankę cech dziecka najstarszego i najmłodszego. Łatwo nabiera zdolności dyplomatycznych i potrafi radzić sobie z konfliktami pośród rodzeństwa oraz doprowadzić do zgody i prowadzić negocjacje.

Dobrze radzą sobie one także z nawiązywaniem kontaktów. Dzieci takie często tez zostaje indywidualistami.

Natomiast najmłodsze dziecko jest ulubieńcem całej rodziny. Mniej się od niego wymaga, często jest wyręczane przy obowiązkach przez pozostałych członków rodziny.

Przeważnie dziecko takie jest beztroskim lekkoduchem, ale za to jest otwarte i śmiałe.